piątek, 20 lutego 2015

GrypaOBWIESZCZENIE

W związku z potężnym zagrypieniem Dużego Brązowego Domu, uprzejmie uprasza się o cierpliwość oraz kulturę osobistą w oczekiwaniu na kolejnego posta.
Wasza, tonąca w odmętach kataru,
MAMA Z DUŻEGO BRĄZOWEGO DOMU